Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Documenten

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van de website en/of schoolgids meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen. Het is mogelijk om bepaalde documenten in te zien. Op onze school liggen de volgende documenten voor je ter inzage:

De volgende bovenschoolse docu­menten (overkoepelend voor alle Proo-scholen) kun je online inzien:

·                              Strategisch beleidsplan 2018-2022

·                 Klachtenregeling

·                 Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

·                 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

·                              Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen

·                              Protocol Internet & social media

 

 

School video

film

Schoolgids

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.