Zelf denken

samen doen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Speciaal voor peuters en kleuters

Welkom op de Jan Ligthartschool! 

Als je kind bijna vier is, kan je kind ‘echt’ komen wennen bij ons op school. Hoe vaak en wanneer kun je samen met de onderbouwleerkracht bepalen. 

Groepen 1 en 2
Op de Jan Ligthartschool werken we bewust met twee combinatiegroepen 1-2; dat houdt in dat kinderen van zowel groep 1 als 2 samen in een klas zitten. Binnen deze groepen krijgen de kinderen op hun eigen niveau de lesstof aangeboden. 

Veilig voelen
We werken in de kleutergroepen vanuit de ervaringen van de kinderen. Voor jonge kinderen betekent dit dat zij in hun eigen tempo en op hun eigen manier de klas, de kinderen, de speelhoeken en de materialen verkennen. We vragen, als blijkt dat uw zoon/dochter dat nodig heeft, een kleuter in groep 2 om het maatje te zijn van uw zoon/dochter tijdens de eerste dagen. Zo voelen ze zich nog sneller thuis. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Door het opdoen van succeservaringen (op bijvoorbeeld sociaal, cognitief, motorisch en creatief gebied) zal hun zelfvertrouwen blijven groeien. 

Continurooster
Met het continurooster waarmee we op de Jan Ligthartschool werken, blijven de kinderen op school voor de lunch. Voor de kinderen betekent dit duidelijkheid, rust en structuur. Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kleuters tussen de middag gezamenlijk een boterham in de klas onder begeleiding van de leerkracht en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 

Nog maar net op school?
Als een kleuter net naar school gaat, kan het vermoeiend zijn om meteen de hele dag naar school te gaan. Wij raden u dan ook aan om goed naar uw kind te kijken. Het is erg belangrijk dat het kind genoeg energie heeft om zich op school (en bij thuiskomst) prettig te voelen. In overleg kunnen de schooltijden tot 5 jaar eventueel worden aangepast. 
 
Naar binnen en de dag beginnen
Vanaf 08:20 uur komen de kleuterleerkrachten naar buiten om de groep mee naar binnen te nemen. De jas en tas wordt opgehangen aan de kapstok.
We beginnen elke dag met een inloop, d.w.z. dat de kinderen meteen aan het werk/spelen gaan. Op het keuzebord slepen ze hun naam naar de activiteit van hun keuze. Er worden samen met de kinderen werkjes gepland. Deze werkjes zijn altijd gekoppeld aan een thema en passen bij het niveau van de groep waarin uw kind zit (groep 1 of groep 2) of worden aangepast aan het niveau van uw kind. Het zijn taken die de kinderen die week moeten doen. Daar zit ook vaak een knutselopdracht bij. 

Themabrief
Als we gestart zijn met een nieuw thema, dan ontvangen alle ouders per e-mail informatie over het thema en wat nog meer centraal staat die weken. Zo delen we de titels van de prentenboeken die we tijdens het thema voorlezen en de woorden die in de klas extra aandacht krijgen. We hopen dat er ook thuis over het thema wordt gesproken en u met de tips aan de slag gaat. Zo verrijken we samen de wereld van onze kleuters. Een thema duurt meestal tussen de 3 tot 5 weken. 

Letters
Leren lezen is een belangrijke ontwikkeling en wij beginnen hier al op speelse wijze mee in groep 1-2. De kleuters komen d.m.v. spel in aanraking met letters. Het leren lezen in groep 3 zal soepeler verlopen als er al een aantal letters is aangeleerd. Tijdens elk thema zullen wij een aantal letters aanbieden. Wij vragen u wel met klem om (als u met uw kind een letter oefent) níet de letternaam (s = es) te gebruiken, maar wél de klank (s =  sss). 
Op school kunt u van ons een overzicht krijgen van de uitspraak van alle letters. 

Lezen - Boekenpret
Om de kleuters (en hun ouders) te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen, werken wij nauw samen met de bibliotheek. We hopen dat u thuis ook lekker veel voorleest. Voorlezen stimuleert namelijk de taalontwikkeling van uw kind. Op school lezen we ook dagelijks voor.
Verder hebben we het gehele schooljaar de luxe dat juf Riek bereidt is om wekelijks met de kleuters op school een nieuw boek te kiezen om thuis te lezen. Uw kind krijgt hiervoor een Boekenprettas (eigendom van school). Neem deze tas elke donderdag mee, zodat er weer een nieuw boek mee naar huis kan. Aan het einde van het schooljaar nemen we de tas weer in. 

Wat we nog meer doen
Uiteraard komen er op school naast voorlezen, taal en voorbereidend rekenen nog een heleboel andere dingen aan bod. Zo wordt er les gegeven in muziek, Kanjertraining/KickFit (ons “sociaal-emotionele / welbevinden” programma), drama, dans, voorbereidend schrijven en Engels. Op deze website kunt u daar meer over lezen. 
Engels wordt bijna elke dag gegeven en hierbij leren de kleuters volgens de methode ‘Join In’ woorden, zinnen, tellen, de naam van de kleuren enz. in het Engels. 

Gymnastiek
Bewegen is gezond en leuk. De kleuters hebben twee keer in de week (op maandag en woensdag) gymnastiek. We gymmen beide dagen in de grote gymzaal van de sporthal in het dorp. Tijdens de gymlessen dragen de kleuters gymschoenen (met bij voorkeur klittenband sluiting of elastiek). Wij stimuleren de kinderen om zichzelf om te kleden.
De gymschoenen kunt u het gehele schooljaar, voorzien van naam, op school laten.

Spelen en speelgoeddag
Samen spelen is belangrijk, je kunt veel leren tijdens samenspel. Zo moet je je aan de spelregels houden, verlies incasseren, op je beurt wachten, kun je samen lachen enz. Dit gebeurt op school en op het schoolplein de hele dag. 

Er is er een jarig hoera, hoera…
De verjaardag van uw kind wordt op school natuurlijk uitgebreid gevierd. De 5 of 6-jarige mag op de verjaardagsstoel zitten, vertelt over de verjaardag thuis, wordt toegezongen en mag trakteren. Hij/zij krijgt een grote kaart en een mooie verjaardagmuts en mag met twee klasgenootjes een traktatie naar de andere leerkrachten brengen. Als school vinden we gezond in het leven staan belangrijk en we hopen daarom op vooral gezonde traktaties. 

Activiteiten
Communicatie over activiteiten van de school doen we via de agenda in de speciale ouderapp Parro. Hierin staan de activiteiten die er op school zijn. Ook bijvoorbeeld studiedagen en de oudergesprekken staan daarin genoteerd. 

Oudergesprekken
Natuurlijk bent u heel nieuwsgierig hoe het met uw kind gaat op school. Drie keer per jaar is er gelegenheid om met de leerkracht over het welbevinden en de vorderingen te praten in de oudergesprekken. Ook kunt u na schooltijd terecht bij de leerkracht. Zij staan bij het uitgaan van de klas op het schoolplein en u kunt ze dan altijd aanspreken. Verder staat de deur natuurlijk altijd voor u open! 

BSO (buitenschoolse opvang)
Naast het gebouw van de Jan Ligthartschool is VillaKom met een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf én een BSO gehuisvest. 

Op deze pagina lees je hoe jij jouw kind kunt aanmelden voor onze school.

 

Schoolvideo

film

Social media

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebook pagina.