Daltonschool

De Jan Ligthartschool geeft het onderwijs vorm aan de hand van de dalton kernwaarden:

samenwerking

Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren ze dat zij elkaar kunnen helpen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

zelfstandigheid

Op een daltonschool leert en werkt je kind op een actieve en doelgerichte manier. Tijdens het leerproces kan er hulp gezocht worden zodra je kind dit nodig vindt. Zo stimuleren we het probleemoplossend denken van leerlingen.

verantwoordelijkheid

Daltononderwijs is geen onderwijs waar kinderen afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Je kind leert zelf initiatief te nemen en krijgt ruimte om naar eigen inzicht te werken.

reflectie

Kinderen leren in te schatten wat de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd van opdrachten is. Dit wordt achteraf besproken en vergeleken met de werkelijkheid. Zo leert je kind op zichzelf te reflecteren.

effectiviteit

Het daltononderwijs stelt dat het onderwijs effectiever wordt als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren.

Op de pagina 'Ons team' stellen wij ons graag aan u voor.
 

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Daar zijn wij trots op! Want zo leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of het grote algemene belang raken. Ook ontwikkelen ze het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar ook dat je namens anderen spreekt en handelt.

Deelnemen aan de leerlingenraad geeft ook mogelijkheden tot zelfreflectie. De persoonlijke individuele doelen worden na iedere vergadering gereflecteerd. Na een gezamenlijke bespreking schrijven leerlingen op een daarvoor ontworpen formulier het gereflecteerde en hun leerpunt voor de volgende vergadering. De formulieren nemen we mee in het leerlingportfolio.

Hoe de leerlingenraad bij ons op school werkt, lees je hier.

 

Schoolvideo

film

Social media

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebook pagina.