Zelf denken

samen doen

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Documenten

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van de website en/of schoolgids meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen. Het is mogelijk om bepaalde documenten in te zien. Op onze school liggen de volgende documenten voor je ter inzage:

 •                Schoolveiligheidsplan

 •                Schoolplan

 •                Schoolondersteuningsprofiel

 •                Schoolgids

 •                Jaarplanning

 •                Pestprotocol

De volgende bovenschoolse docu­menten (overkoepelend voor alle Proo-scholen) kun je online inzien:

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kunt u alleen krijgen, als u wegens de specifieke aard van uw beroep niet in staat bent om één keer per jaar met uw kind(eren) tijdens de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan.

Het vakantieverlof mag niet worden opgenomen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. U kunt vakantieverlof maximaal één keer per jaar opnemen voor maximaal 10 dagen. Voor de aanvraag van het vakantieverlof heeft u dit formulier nodig in combinatie met een werkgeversverklaring.

Daarnaast bestaat er "Verlof wegens gewichtige omstandigheden". Hierbij moet u denken aan:

 • begrafenissen

 • bruiloften 

 • jubilea

 • sociale of medische omstandigheden

 • godsdienstige overtuiging en/of godsdienstige feesten

Voor de aanvraag van "Verlof wegens gewichtige omstandigheden" kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

School video

film

Sociale media

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebook pagina.