donderdag, 23 februari 2017

Binnenkort uw kind naar de basisschool? 

Dan nodigen wij u van harte uit om onze school ‘in vol bedrijf’ te bekijken en de sfeer te proeven.
U kunt een afspraak maken met locatieleider Miriam Göeken. Zij zal u rondleiden, informeren over het onderwijs en vragen beantwoorden.
Of klik op
deze link
om direct naar het aanmeldformulier te gaan.


Nieuws

 

Nationale Daltondag & Open Dag op de Jan Ligthartschool op woensdag 15 maart 2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur.

 

Jan Ligthartschool; groei op veel gebieden

Op de Jan Ligthartschool in Wapenveld is de sfeer er een van optimisme en trots! De school mag per februari de groep 1-2 splitsen in twee kleinere groepen vanwege het grote aantal instroomleerlingen. De school is erg blij dat er weer groei inzit! Verder zit er een groeispurt in de ontwikkeling van de school. Dit jaar wordt de school weer gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging. Zij bekijken of de 5 kernwaarden van het daltononderwijs: Zelfstandigheid, Samenwerking, Effectiviteit, Verantwoordelijkheid en Reflectie goed zichtbaar zijn in de school en ook op alle lagen goed uitgevoerd worden.

Op 10 januari jongstleden heeft de school daarom, als eerste pilotschool, meegedaan aan een proefvisitatie door studenten van de Katholieke Pabo in Zwolle. De studenten zijn de afgelopen maanden geschoold in het afnemen van een visitatie volgens de ‘regels’.

Het was voor de school een mooi moment om te ervaren of de vijf daltonkernwaarden goed zichtbaar zijn binnen de school. Voor de studenten was het een effectief leermoment in de praktijk. Aan het eind van de dag bleek dat er sinds de laatste visitatie een grote groei was waar te nemen. De open communicatie en de fijne werksfeer in de school werden benoemd alsmede de groei in de daltonontwikkeling.

Een mooie opsteker voor als de echte visitatie zal plaastvinden.

Schoolgegevens

Openbare Daltonschool Jan Ligthart                
   
 Bezoekadres:  
 Postadres:
 Fazantenstraat 7        
 Postbus 33
 8191 AJ  WAPENVELD             
 8190 AA  WAPENVELD     
 telefoon: (038) 447 89 70  
 e-mail: janligthartschool@stichtingproo.nl
   
 Directeur:  
 Rennie Oosterveld
 Locatieleider: 
 Miriam Göeken

Documenten en formulieren

Voorjaarsvakantie: ma. 27 febr. t/m vr. 3 maart
Goede Vrijdag/2e Paasdag: vr. 14 en ma. 17 april
Meivakantie: ma. 24 april t/m vr. 28 april
Hemelvaart: ma. 22 mei t/m vr. 26 mei
2e Pinksterdag: ma. 5 juni
Zomervakantie: vr. 7 juli (12.00 u.) t/m vr. 21 aug.

 

Extra studiedagen, vrije dagen of ochtenden:
Dinsdagmiddag 7 februari 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Dinsdagmiddag 13 juni 2017   De school is genoemd naar (Gerard) Jan Ligthart (1859–1916), een Nederlands opvoedkundige. Hij was ook schoolhoofd in Den Haag en de auteur van
een reeks leesboekjes over Ot en Sien (samen met H. Scheepstra) en van de veelgelezen Jeugdherinneringen (1913)

Copyright 2010 Jan Ligthartschool