Waar we in geloven

Als daltonschool geloven we dat je kind zich het beste ontwikkelt als het leert te reflecteren op het eigen denken en doen. Plezier en veiligheid zijn de basis van ons onderwijs. Dus bieden we een vriendelijke omgeving waarin fijn samenwerken en samen leven voorop staan. Naast lessen, waar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd, staan er veel gezamenlijke activiteiten op het programma. Buitenspelen, vieringen, lesactiviteiten, excursies… Een kind leert op vele manieren. En ieder kind heeft zijn eigen talent en voorkeuren. Wij  sluiten daar op aan zodat er geen kans onbenut blijft het beste in je kind boven te halen.

Onze belofte is dan ook:

Zelf denken, Samen doen. 

Daltononderwijs

De Jan Ligthartschool geeft het onderwijs vorm aan de hand van de dalton kernwaarden:

samenwerking

Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren ze dat zij elkaar kunnen helpen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

zelfstandigheid

Op een daltonschool leert en werkt je kind op een actieve en doelgerichte manier. Tijdens het leerproces kan er hulp gezocht worden zodra je kind dit nodig vindt. Zo stimuleren we het probleemoplossend denken van leerlingen.

verantwoordelijkheid

Daltononderwijs is geen onderwijs waar kinderen afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Je kind leert zelf initiatief te nemen en krijgt ruimte om naar eigen inzicht te werken.

reflectie

Kinderen leren in te schatten wat de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd van opdrachten is. Dit wordt achteraf besproken en vergeleken met de werkelijkheid. Zo leert je kind op zichzelf te reflecteren.

effectiviteit

Het daltononderwijs stelt dat het onderwijs effectiever wordt als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren.

 

School video

film

Schoolgids

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.