Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Daar zijn wij trots op! Want zo leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of het grote algemene belang raken. Ook ontwikkelen ze het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar ook dat je namens anderen spreekt en handelt.

Deelnemen aan de leerlingenraad geeft ook mogelijkheden tot zelfreflectie. De persoonlijke individuele doelen worden na iedere vergadering gereflecteerd. Na een gezamenlijke bespreking schrijven leerlingen op een daarvoor ontworpen formulier het gereflecteerde en hun leerpunt voor de volgende vergadering. De formulieren nemen we mee in het leerlingportfolio.

Zo werkt de leerlingenraad

Vanuit de groepen 5 t/m 8 zitten per groep 2 leerlingen in de raad, die hun groep vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert ten minste zes keer per jaar na schooltijd. In de eerste vergadering kiezen de leden een voorzitter. De notulist wordt voor iedere vergadering gekozen. Bij de vergadering zijn altijd twee leraren en twee ouders vanuit de OR aanwezig.

Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen als ze graag in de leerlingenraad willen. Door middel van een flyer presenteren ze in de gezamenlijke hal hun plannen aan de medeleerlingen. Er wordt democratisch gekozen. Ieder jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Een leerling mag zichzelf één keer verkiesbaar stellen, zodat iedereen de kans krijgen om in de leerlingenraad te komen.

Doelen

De raad praat over belangrijke zaken, zoals:

·       de inrichting van het schoolplein

·       de leden denken mee over allerlei festiviteiten (ideeën verzamelen we tijdens de klassenvergadering)

·       ieder lid kiest aan het begin van het schooljaar twee persoonlijke samenwerkingsdoelen

 

 

 
 

Schoolvideo

film

Schoolgids

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.