Kanjertraining

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een veilige school, waar het zichzelf kan zijn. Onze school biedt daarom heel bewust de Kanjertraining aan. Zo houden we de sfeer in de groep goed of kunnen we deze verbeteren wanneer daar een aanleiding voor is. De Kanjertraining staat bekend als een (anti-)pestmethode, maar is veel meer dan dat. De Kanjertraining geeft kinderen (en leerkrachten, ouders) handvatten voor allerlei sociale situaties.

Om de week krijgen de kinderen een Kanjertrainingsles, waarbij we aan de volgende doelen werken:

•      Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

•      Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

•      Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

•      Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

•      Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

•      Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

•      Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Schoolvideo

film

Schoolgids

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.