Over onze school

Als daltonschool besteden we veel aandacht aan de waarden samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening houden met elkaar en leren reflecteren op hun eigen denken en doen. Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat ze fijn leren leven met de mensen om zich heen en daardoor met plezier naar school gaan.  De vriendelijke sfeer op school en gezamenlijke activiteiten als buitenspelen, vieringen, lesactiviteiten en excursies geven je kind een basis van 'zelf denken, samen doen'.

Waar we in geloven

Als daltonschool geloven we dat je kind zich het beste ontwikkelt als het leert te reflecteren op het eigen denken en doen. Plezier en veiligheid zijn de basis van ons onderwijs. Dus bieden we een vriendelijke omgeving waarin fijn samenwerken en samen leven voorop staan. ... 

Academische basisschool

Ook leerkrachten moeten het leren! Daarom biedt de Jan Ligthartschool al vele jaren werkplekken in opleiding aan vierdejaarsstudenten.... Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Daar zijn wij trots op! ... Waar we goed in zijn

Hieronder geven ouders, kinderen en oud-leerlingen aan waarom ze trots zijn op onze school!... 

Ondersteuning op maat

Passend onderwijs: het lijkt iets nieuws, iets moeilijks. Maar eigenlijk is het gewoon goed onderwijs. Zo proberen wij onze kinderen te ondersteunen, stimuleren, prikkelen en uit te dagen met ons daltonsysteem.... 


Daltononderwijs

De Jan Ligthartschool geeft het onderwijs vorm aan de hand van de dalton kernwaarden: ...