Weer naar school

Weer naar school

Vanaf 8 juni is de school weer volledig open.
Vanwege het coronavirus is dit volgens een aangepast rooster.

Het protocol dat geldt in deze periode is hier in te zien. Klik hier!

Fijn om weer samen op school te zijn:

 

Hoe ziet Onderwijs op afstand er in grote lijnen uit op de Jan Ligthartschool?

Om te voorkomen dat kinderen die thuis zitten te lang geen onderwijs kunnen volgen, heeft het team van de Jan Ligthartschool een plan gemaakt. 
-    Inloggegevens en wachtwoorden zijn gedeeld van verschillende digitale methodes.
-    Taakbrieven worden aangepast op maandag verstuurd. Ze hebben de lay-out van de ‘normale’ taakbrieven die we in de klas gebruiken.
-    Op vrijdag worden de taakbrieven per mail weer ingeleverd. Op de taakbrief kun je de gemaakte taken afvinken.
-    De communicatie zal vooral verlopen via Parro, mail.
-    De hoeveelheid werk per dag is ongeveer 2 uur. 
-    Naast de verplichte lessen zal er op de taakbrief ook keuzewerk te zien zijn. Dat is werk waar kinderen extra mee kunnen oefenen ( bijvoorbeeld Squla).
-    Bepaalde taken kunnen wij digitaal ‘volgen/inzien’. We kunnen dus zien hoe de kinderen het werk gemaakt hebben. Van de overige taken vragen wij de ouders dit af te tekenen voor akkoord.

Zoals in de eerste nieuwsbrief (van vorige week maandag) was te lezen dat deze week dingen zijn uitgeprobeerd en zo nodig gewijzigd zou worden. Zo hebben wij, na signalen van ouders, de werkpakketten van groep 3 en 4 ook op papier meegegeven (hierin zat ook de weektaak van deze week). 
Regelmatig evalueren we de voortgang en bekijken we wat we aanvullend of in plaats van kunnen doen. We houden u hiervan via Parro zo goed mogelijk op de hoogte.
Met de werkpakketten (papier en/of digitaal) proberen we aan te sluiten op het niveau van ieder kind. Iedere dag een aantal uren bezig zijn met lezen, rekenen en leeractiviteiten is onze insteek. 
Mocht uw kind een vraag hebben over de lesstof dan mag u als ouder uiteraard hulp aanbieden. Daarnaast kunnen ze ook een andere leerling contacten. 
Waar mogelijk proberen we regelmatig even te horen hoe het gaat en wat we kunnen doen. 
Dat verwachten we ook van u. Is er nieuws, wordt iemand ziek of heeft u hulp nodig, laat het ons weten. 


Opvang
Zoals u weet, kunnen we op school opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen verzorgen. De afgelopen week is dat niet nodig geweest. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van behoefte aan opvang op de lange(re) termijn.

Wanneer mag u gebruik maken van opvang? 
Wanneer uit een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om de kinderen zelf op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep gedaan worden op de school. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen (bron: Rijksoverheid). Het gaat om noodopvang. De overheid benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen op dit moment niet naar school of naar kinderopvang gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Voor ons heeft dit twee belangrijke redenen: 
1.    Het verkleint de kans op besmetting. 
2.    Er hoeft minder een beroep gedaan te worden op leerkrachten en kinderopvang. 
Het is zo dat ook leerkrachten niet aanwezig mogen zijn op school als ze verkoudheidsklachten vertonen. Daarnaast wordt van de leerkrachten verwacht dat ze momenteel onderwijs op afstand organiseren. Wanneer ze op school kinderen opvangen, kunnen ze dat voor hun klas niet doen.

Hoe meld ik mijn kind aan voor opvang op school? 
U kunt uw kind aanmelden door een e-mail of Parrobericht te sturen naar de leerkracht van uw kind(eren). Wees specifiek. Geef aan om welke kinderen het gaat, op welke dagen u gebruik wilt maken van de opvang en of uw kind na schooltijd naar de BSO gaat. Aanmelden kan tot een avond van tevoren. Om de aanmeldingen overzichtelijk te houden, wil ik u vragen om zoveel mogelijk te communiceren wanneer de behoefte aan opvang zeker is.

Wie verzorgt de opvang voor de kinderen? 
De opvang wordt in principe door de leerkrachten verzorgd. Er is samenwerking met andere openbare scholen binnen de gemeente Heerde. Wanneer het niet mogelijk is (i.v.m. ziekte van de leerkrachten) om opvang te regelen op de Jan Ligthartschool, dan zal er contact worden gezocht met één van deze scholen. 

Belangrijk 
Heeft uw kind verkoudheidsklachten, dan mag hij of zij niet naar de opvang komen. Ook als leden van het gezin verkoudheidsklachten vertonen, willen we u verzoeken om uw kind niet naar de opvang te laten gaan. U zult begrijpen dat wij hierop wijzen in verband met besmettingsrisico’s en zorgen van ouders, leerlingen en schoolpersoneel. Gezondheid blijft voor ons de belangrijkste prioriteit. Brengt u uw kind naar school, dan waarderen we het als u als ouder niet onnodig mee naar binnen gaat. Houd binnen ook gepaste afstand, denk aan de gezondheid van onze medewerkers.

Tot slot 
We horen van ouders voorbeelden van initiatieven om onderling kinderen op te vangen. We zijn hier als school zeer mee geholpen, dank hiervoor. 

 

Voor het laatste nieuws verwijzen we naar de actuele nieuwsbrief

Previous Article Nieuws uit de gemeente
Next Article Nieuwsbrief JLS

Theme picker